noticias

Propiedades dos alquil poliglucósidos

Similar aos polioxietileno alquil éteres,alquil poliglicósidosadoitan ser tensioactivos técnicos.Prodúcense mediante diferentes modos de síntese de Fischer e consisten nunha distribución de especies con diferentes graos de glicosidación indicados por un valor n medio.Esta defínese como a relación entre a cantidade molar total de glicosa e a cantidade molar de alcohol graxo no alquil poliglucósido, tendo en conta o peso molecular medio cando se empregan mesturas de alcol graxo.Como xa se mencionou, a maioría dos alquilpoliglucósidos de importancia para a aplicación teñen un valor n medio de 1,1-1,7.Polo tanto, conteñen alquilmonoglucósidos e alquildiglucósidos como compoñentes principais, así como pequenas cantidades de alquil triglucósidos, alquil tetraglucósidos, etc. a poliglicosa de síntese, e sales, debido principalmente á catálise (1,5-2,5%), están sempre presentes.As cifras calcúlanse con respecto á materia activa.Mentres que os polioxietilenalquil éteres ou moitos outros etoxilatos poden definirse sen ambigüidades mediante unha distribución de pesos moleculares, unha descrición análoga non é de ningún xeito adecuada para os alquilpoliglucósidos porque a isomería diferente dá lugar a unha gama de produtos moito máis complexa.As diferenzas nas dúas clases de surfactantes dan lugar a propiedades bastante diferentes orixinadas pola forte interacción dos grupos de cabeza coa auga e en parte entre si.

O grupo etoxilato do polioxietilenalquil éter interactúa fortemente coa auga, formando enlaces de hidróxeno entre as moléculas de etileno de osíxeno e auga, polo que se constrúen capas de hidratación micelar onde a estruturación da auga é maior (menor entropía e entalpía) que na auga a granel.A estrutura de hidratación é moi dinámica.Normalmente asócianse entre dúas e tres moléculas de auga con cada grupo EO.

Considerando os grupos de cabeza de glicosilo con tres funcións OH para un monoglucósido ou sete para un diglucósido, espérase que o comportamento dos alquilglucósidos sexa moi diferente do dos éteres de polioxietileno alquilo.Ademais da forte interacción coa auga, tamén hai forzas entre os grupos de cabeza de surfactante nas micelas e noutras fases.Mentres que os polioxietilen-alquiléteres comparables só son líquidos ou sólidos de baixo punto de fusión, os alquilpoliglucósidos son sólidos de maior punto de fusión debido aos enlaces de hidróxeno intermoleculares entre os grupos glicosilo veciños.Presentan distintas propiedades termotrópicas cristalinas líquidas, como se comentará a continuación.Os enlaces de hidróxeno intermoleculares entre os grupos de cabeza tamén son responsables da súa solubilidade comparativamente baixa en auga.

En canto á propia glicosa, a interacción do grupo glicosilo coas moléculas de auga circundantes débese a unha extensa conexión de hidróxeno.Para a glicosa, a concentración de moléculas de auga dispostas de forma tetraédrica é maior que en auga só.Polo tanto, a glicosa, e probablemente tamén os alquilglucósidos, pódense clasificar como "fabricantes de estruturas", un comportamento cualitativamente similar ao dos etoxilatos.

En comparación co comportamento da micela de etoxilato, a constante dieléctrica interfacial efectiva do alquil glucósido é moito maior e máis semellante á da auga que á do etoxilato.Así, a rexión ao redor dos grupos de cabeza na micela de alquil glucósido é semellante á acuosa.


Hora de publicación: 03-ago-2021